"You are special."

Překlad:Jsi speciální.

June 9, 2015

16 komentářů
Tato diskuse je zamčená.


https://www.duolingo.com/profile/baarbvee

Myslím, že může být i "Jsi jedinečný".


https://www.duolingo.com/profile/jgstcd

"Jedinečný" je "unique".


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

"Jsi speciální." je docela legrační překlad. Spíše "Jsi výjimečný.", což je též uznáno. A na "Jsi zajímavý." je jiné slovíčko? Díky.


https://www.duolingo.com/profile/Majk637189

A co takhle slovo "unikatni"


https://www.duolingo.com/profile/DanBork

Tuto větu je dle mne nutné překládat Z KONTEXTU (vzácný, jedinečný, cenný, zvláštní, originální...) - lze ji totiž opravdu přeložit různým způsobem a doslovný překlad by snad šel v nějakém hodně výjimečném případě. Bez kontextu se mi zdá, že to spíše z pozitivního anglického dělá negativní český význam.


https://www.duolingo.com/profile/MiloEiselt

'Jsi specialista' ve smyslu odborník použít nejde?


https://www.duolingo.com/profile/Nemesis_NaR

Ne, tato anglická věta takový význam nemá. To by anglicky bylo "You are a specialist" nebo spíš "You are an expert".

Což mně připomnělo jedno video: https://www.youtube.com/watch?v=BKorP55Aqvg


https://www.duolingo.com/profile/marek169080

Jsi zvlastni... Imho


https://www.duolingo.com/profile/tatka_
Mod
Plus
  • 2522

"You are strange."


https://www.duolingo.com/profile/jenda48

Prosím , opravte ten hrozný překlad. Osobně navrhuji "Jsi zvláštní" nebo "Ty jsi zvláštní" Oba dva se česky , byť sporadicky, využívají. A to v situacách, kdy dotyčná osoba udělá nebo vyřkne něco v dané situaci neočekávaného, vymykající se normánímu chápání, nebo odporující běžnému chování oné osoby.


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

"Jsi zvláštní" (You are strange/corious??) chápu v negativním slova smyslu, kdežto anglická věta je v positivním slova smyslu - výjimečný, zajímavý, originální. Kupříkladu ve stylu oblékání či vzhledem k nějakému charismatu, jež dotyčný má.


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

Ještě mne napadlo "osobitý". Zde je však potíž v tom, že to neříkáme moc o lidech, nýbrž činech: Osobité jednání, osobitý vkus, osobité psaní...


https://www.duolingo.com/profile/Jenda-48

Pro mne je zcela nepochopitelné, že zde se akceptuje konečně překlad "Ty jsi zvláštní" a současně se neúprosně trvá na překladu "Do you have a special book." Pouze "Máš speciálni knihu". Když už se připouští (konečně) překlad zvláštní, proč se nepřipouští "a special book" jako "zvláštní kniha". Přitom těch připomínek je k uvedenému obratu mnoho, česká relevantní odpověď žádná. Pouze ta, že slovo speciální je v uznané slovní zásobě českého jazyka ÚJČ. Může tedy někdo z moderátorů pro nás uvést aspoň jeden příklad česky užívaného pojmu speciální knihy? Doufám, že to nebudou 10-místné Logaritmické tabulky, nebo Kabala. Obé vlastním.


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

Obojí mi připadá divné. Nevím, že by v prodejně knih či knihovně bylo oddělení speciálních či zvláštních knih. "A special book" bych zde chápala jako knihu odbornou, kp. atlas ptáků apod.

Nedávno jsem opět narazila na větu "Návštěvy mého strýce jsou vždy výjimečné." a je tam použito "special" (výjimečný). Takže tu neščastnou knihu bych as přeložila jako "výjimečnou".


https://www.duolingo.com/profile/jenda48

A co potom "a special woman" (the si nedovolím)...ale vlastně ty jsou pro nás "special" všechny a vždycky, takže jsou vlastně speciálně normální...bych si dovolil říct.


https://www.duolingo.com/profile/Frantisek369133

Když jsem napsal "Ty jsi speciální", proč je to špatně?

Naučte se Anglicky za pouhých 5 minut denně. Zdarma.