Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/muoivuvan113

"We liked that hotel."

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Chung toi da thich khach san do WE LIKED THAT HOTEL

2 năm trước

https://www.duolingo.com/muoivuvan113

chúng tôi đã thích khách sạn :3 wowwwwwww

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Em91Al

Chúng tôi đã thích khách sạn đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhtouyen

chung toi da thick khach san do co khi la khong

1 năm trước