"Tôi đã thấy anh ấy đang chạy."

Dịch:I saw him running.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanvotuananh

"I saw that he is running" sao k đúng hả bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhThai1994

Ok, I saw him running

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.