"Nietdoen,Saskia!"

Translation:Don't, Saskia!

3 years ago

11 Comments


https://www.duolingo.com/ilmolleggi
ilmolleggi
 • 19
 • 17
 • 17
 • 17
 • 16
 • 15
 • 15
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 19

it kind of sounds like Saskia si the direct object...

3 years ago

https://www.duolingo.com/acastilloflores
acastilloflores
 • 22
 • 22
 • 21
 • 18
 • 17
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 2

To Saskia

3 years ago

https://www.duolingo.com/Mathso2
Mathso2
 • 25
 • 24
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

The most important verb to learn in any language!

2 years ago

https://www.duolingo.com/ngpaez
ngpaez
 • 20
 • 11
 • 9
 • 2

if you were to say "don't do that, saskia", would that be "niet doen dat, saskia"?

2 years ago

https://www.duolingo.com/AmrMoussa.
AmrMoussa.
 • 13
 • 13
 • 10
 • 7
 • 4
 • 2

Doe dat niet, Saskia!

2 years ago

https://www.duolingo.com/ngpaez
ngpaez
 • 20
 • 11
 • 9
 • 2

bedankt!

2 years ago

https://www.duolingo.com/tinyset
tinyset
 • 25
 • 22
 • 22
 • 20
 • 18
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 2
 • 424

Is Saskia really a Dutch name? I

1 year ago

https://www.duolingo.com/xipetotec
xipetotec
 • 25
 • 14
 • 11
 • 10
 • 7
 • 2
 • 598

There is a Saskia on the crew of Zondag met Lubach, so yeah.

1 year ago

https://www.duolingo.com/p_-
p_-
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9

'Niet doen, Billy!'

1 year ago

https://www.duolingo.com/MarioDakhil

Niet doen suppose to mean "don't do " ?

1 year ago

https://www.duolingo.com/TobyBartels
TobyBartels
 • 15
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Yes; besides ‘don't saskia’, they also accept ‘don't do it saskia’.

10 months ago
Learn Dutch in just 5 minutes a day. For free.