https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

câu đố Tiếng anh

  1. something light as a feather but most healthy man does not keep long
  2. the word "friend" to quit the "r" is the word "fiend". The word "fiend" mean ...
June 10, 2015

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

cái thứ hai hình như là "fiend"

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

minhnhathuynh dịch từ đấy đi

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

1,beard 2,người nghiện mình không chắc nó đúng

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

kingofsky cậu sai rồi

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

1/ breath ^_^

2/ friend: bạn bè => fiend: ma quỷ.

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

đúng rồi :)

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Love-Is-A-Joke

Hihihihihi...^_^

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

có đến hai câu mà bạn bảo là một

June 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manhnga

đúng đó bạn ơi

June 12, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mimiocean

hihi

June 27, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.