https://www.duolingo.com/mimiocean

câu đố Tiếng anh

  1. something light as a feather but most healthy man does not keep long
  2. the word "friend" to quit the "r" is the word "fiend". The word "fiend" mean ...
3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

cái thứ hai hình như là "fiend"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

minhnhathuynh dịch từ đấy đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MegaCtrl
MegaCtrl
  • 12
  • 11
  • 5
  • 4
  • 2

1,beard 2,người nghiện mình không chắc nó đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

kingofsky cậu sai rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

1/ breath ^_^

2/ friend: bạn bè => fiend: ma quỷ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

đúng rồi :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Love-Is-A-Joke

Hihihihihi...^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnhathuynh

có đến hai câu mà bạn bảo là một

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhnga

đúng đó bạn ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mimiocean

hihi

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.