Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Có nước trên bề mặt."

Dịch:There is water on the surface.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 148

Having water on the surface

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is water on the surface, there is water on the surface, there is water on the surface

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

There is water on the surface, there is water on the surface, there is water on the surface, there is water on the surface

1 năm trước