"One for all, all for one."

Dịch:Một người vì mọi người, mọi người vì một người.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 209

Haha mình dịch là một cho tất cả, tất cả cho một. Tới khi xem đáp án mới ngả ngửa. Hihi ko phải cứ dịch sát từ là đúng. (10/6/2015)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VLmChBo

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuHoang10

Dịch là mình vì mọi người, mọi người vì mình mà cũng không đúng là sao ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Câu này của chung không phải của riêng!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Likes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

Câu hay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

The sentence have to learn by heart !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

Câu trước mk dịch là thì sai, câu này mk dịch là cho thì cũng sai. WHY ???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.