"Oneforall,allforone."

Dịch:Một người vì mọi người, mọi người vì một người.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3

Haha mình dịch là một cho tất cả, tất cả cho một. Tới khi xem đáp án mới ngả ngửa. Hihi ko phải cứ dịch sát từ là đúng. (10/6/2015)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VLmChBo

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuHoang10

Dịch là mình vì mọi người, mọi người vì mình mà cũng không đúng là sao ta?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Câu này của chung không phải của riêng!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Likes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

Câu hay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

The sentence have to learn by heart !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/datvulinh

Câu trước mk dịch là thì sai, câu này mk dịch là cho thì cũng sai. WHY ???

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.