Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is watching TV."

Dịch:Anh ấy đang xem ti vi.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sam687110

Tại sao không trả lời là truyền hình được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thugiang1202

điên quá, vô tuyến với ti vi khác nhau sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hocnv1

????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tina835534

Khác chứ sao không

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tina835534

Vô tuyến là nói về một chương trình

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tina835534

Còn ti vi nói về đồ vật

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Takei195
Takei195
  • 25
  • 18
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 66

vô tuyến/truyền hình là danh từ tiếng việt còn ti vi là từ mượn mà bác

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Fqminh

"anh ấy đang xem truyền hình" có gì sai? ngày xưa là truyền hình, truyền hình, truyền hình nhé.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Tamptit

Mình cũng trả lời là anh ấy đang xem truyền hình, mà sai

1 tháng trước