Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/hainam1990

"What do the men drink?"

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hainam1990

The men drink pure water!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

The men drink the women's sweet lips (from" Trả lại em yêu" wrote by Pham Duy)

2 năm trước