Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mở những cuốn sách ra."

Dịch:Open the books.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhThuTr

Phải là opening the books chứ nhủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu417790

Không phải đâu bạn nói quá khứ mới thêm ing.câu này là open the books

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocnguyen999877

câu này là mệnh lệnh cách, bạn phải dùng động từ nguyên mẫu cho câu mệnh lệnh.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Andiep227

V-ing đứng đầu câu chỉ một hành động gì đó nhé bạn, nó không phải câu mệnh lệnh, chẳng hạn opening the books always makes me fall asleep especially philosophy ones ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuphamsucku

ừ mình cũng nghĩ thế nhưng mà phải viết theo máy thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buiquangthanh

Open these books sao lại sai ta @@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mollynguyen

books cũng dc ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/inhkhnhlin5

Phải có go out nữa chứ nhỉ

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nikki171971

Huhu thi trựt rồi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nikki171971

Dễ cái gì mà dễ người ta mới học lớp 1mà

5 tháng trước