"Mở những cuốn sách ra."

Dịch:Open the books.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhThuTr

Phải là opening the books chứ nhủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuphamsucku

ừ mình cũng nghĩ thế nhưng mà phải viết theo máy thôi

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.