Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am doing an investigation."

Dịch:Tôi đang làm một cuộc điều tra.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranQuocDu

dịch là khảo sát cũng nên chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HienBee
HienBee
  • 25
  • 836

tôi sẽ làm một cuộc điều tra có được ko?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am doing an investigation, I am doing an investigation, I am doing an investigation, I am doing an investigation, I am doing an investigation, I am doing an investigation, I am doing an investigation

1 năm trước