Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ uống thuốc."

Dịch:I will take the medicine.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hocvien
Hocvien
  • 24
  • 147

I will drink the medicine

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kienphcn710

ai giải thích hộ với, mình cũng nghĩ như bạn này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhmn

Khi sử dụng “take” trong trường hợp này chúng ta cần cẩn thận, vì tuy có thể dùng “take medicine” với ý nghĩa uống thuốc, nhưng chúng ta sẽ không dùng “take” để nói về hành động uống một loại thức uống khác.

1 năm trước