Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đang tìm kiếm một công việc."

Dịch:He is looking for a job.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThiVnhXunN

He is finding a job

3 năm trước