"She called yesterday."

Dịch:Cô ta đã gọi vào hôm qua .

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

She called yesterday

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Cãi lộn gi the

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Cô ta nghe diện thoại vào hôm qua, mình sợ sai lắm.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.