Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She called yesterday."

Dịch:Cô ta đã gọi vào hôm qua .

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 47

She called yesterday

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/danghoangan2006

Cãi lộn gi the

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/LPhmKhnhLi

Cô ta nghe diện thoại vào hôm qua, mình sợ sai lắm.

3 tháng trước