Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They have not paid me since last month."

Dịch:Họ chưa trả tiền cho tôi từ tháng trước.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sttieuvu

Họ đã không chỉ trả cho tôi kể từ tháng trước. Câu này tại sao sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyendev

the same

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cor-coor

trả j hả bn

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thangmittet

Sao họ chưa trả tôi ti ền tháng trước lại ko được

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/cor-coor

đúng bn nhờ mk cụng như thế

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/lethduy

câu này căng nhỉ @@.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

chỉ muốn đập máy đi sai 12 lần rồi dờ mới đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Tại sao money lại không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyendev

câu của bạn là gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They have not paid me since last month

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Trng96170

Nếu là "chưa" thì thiếu "yet" đúng không mọi người

5 tháng trước