Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mùa hè dành cho thanh niên."

Dịch:The summer is for the youth.

3 năm trước

0 Nhận xét