Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đang ở trên ra-đi-ô."

Dịch:He is on the radio.

0
3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kaai87

khi có "the" lại sai, khi không "the" cũng sai??? Vậy khi nào dùng "the" vậy mn?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhLeVan1

Chương trình sử dụng "the" không thống nhất, chẳng biết khi nào sẽ bị sai.

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hobbitguy

tại sao trong câu có "đang" mà mình dịch "he is on the radio now" lại sai chứ. Thật là...

0
Trả lời2 năm trước