"Anh ấy học ngày và đêm."

Dịch:He studies day and night.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanFPT

he learns night and day mới đúng. Đây là thành ngữ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MrFuong

he Learns day and night. Learn và stydies khác nhau chỗ nào mà ko đúng vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AMChiii_pum

study mang tính chất sách vở hơn learn :)))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

"He studies day and night". Câu của mình được chấp nhận

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcPhmCapr

Learn có thể là học nhiều cái, study thường dùng cho học phổ thông, dùng đến sách vở và tài liệu là chủ yếu, có mang tính chất cày cuốc nữa :))

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.