Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to have money."

Dịch:Tôi muốn có tiền.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

If you want to have money, you have to work very hard.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongQucHuy2

Yes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ice_Crystals

I agree with you!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TLu14

me too

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/lvhung0

me too :p

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

Me too:Đ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnguye584383

so i am

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/vuluc88

and that's a matter of fact

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

mơ à

2 năm trước