https://www.duolingo.com/cuongdaihiep

"She and I will have to sleep at that hotel."

cuongdaihiep
 • 25
 • 25
 • 24
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1383
3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
 • 25
 • 25
 • 24
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1383

I like this :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
 • 18
 • 17
 • 10

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoTrng1
CaoTrng1
 • 25
 • 2
 • 1097

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VoiiRung

me too =)))))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyen563531

I like that too :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khoale8

I do not like this, i love this

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quangcpu

Oh my gad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Hii... I want to Do during sleeping

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TiuBiLc

I like this kaka

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Xkadiva

OMG LOL@@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_The_Undertaker_

What will they do?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tungvdcool

and what happened then

2 năm trước

https://www.duolingo.com/smile_ourgame

cô ấy và tôi sẽ phải ngủ tại khách sạn đó

2 năm trước

https://www.duolingo.com/WindLeo
WindLeo
 • 25
 • 613

And what will they do? I can not pure image about it. Haha

1 năm trước

https://www.duolingo.com/haodzaj

Mất tính nhân văn quá.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.