"Thecheckisforyourfather."

Dịch:Tấm séc thì dành cho ba của bạn..

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huy-Nam

The check is for your father sai ddierm nào vậy ?¿

3 năm trước

https://www.duolingo.com/myduyen831

cheque không được à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieunghia250293

Cheque khác check chỗ nào nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.