1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι…

"Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι."

Μετάφραση:The answer is definitely not.

June 13, 2015

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.