"Η απάντηση είναι ασφαλώς όχι."

Μετάφραση:The answer is definitely not.

June 13, 2015

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

This is incorrect, it should read " The answer is definitly no." I could say " the answer is definitly no, you may not go to the party".

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/glavkos

So, so ...Thank you for taking the time for noticing. I reported the sentence in Incubator.

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

Glavkos, I am very grateful for the help I receive, especially since I am an intruder. I am working up my knowledge of Greek, trying the patience of Greek speakers while waiting for the Learn Greek app.

June 14, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.