Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My son is a journalist."

Dịch:Con trai của tôi là một nhà báo.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaoo1205

Vớ vẩn vchg! Ghi là "một nhà báo" mà cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Con trai tôi là một phóng viên. Vẫn sai sao ad

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/mingenglish

Journalist dịch là phóng viên cũng được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuThyNguy4

đồng ý!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VAnQun1

Mình ghi " con trai tao" nó cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

Con trai của mình là... cho sai. Ôi cái máy

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/tuthiphuonguyen

Không có chữ "nhà" để chọn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoPhm171207

Có "a" mà lại k có chữ một để chọn là nn. Bt k chọn thì kêu sai

9 tháng trước