"My son is a journalist."

Dịch:Con trai của tôi là một nhà báo.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thaoo1205

Vớ vẩn vchg! Ghi là "một nhà báo" mà cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3
  • 10

Sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Con trai tôi là một phóng viên. Vẫn sai sao ad

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/mingenglish

Journalist dịch là phóng viên cũng được chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khue3
  • 25
  • 4
  • 3
  • 10

Không phải

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VAnQun1

Mình ghi " con trai tao" nó cho sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HMinhThng2

Do bạn không văn minh

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnDng949625

Con trai của mình là... cho sai. Ôi cái máy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuthiphuonguyen

Không có chữ "nhà" để chọn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThoPhm171207

Có "a" mà lại k có chữ một để chọn là nn. Bt k chọn thì kêu sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ajimm

khi dịch "con trai tôi là một nhà báo" thì có gì khác với "Con trai của tôi là một nhà báo"; tại sao trước kia được chấp nhận mà nay thì không???

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.