Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã viết gì ?"

Dịch:What did he write?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ky_Rapper

tại sao what did he writes lại sai nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0123456789247321

Vi did la dong tu roi write ko can s

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hienchuoi

Có cách diễn đạt khác không nhỉ ad

3 năm trước