Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Knowledge is power."

Dịch:Kiến thức là sức mạnh.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Beauty is weapon but knowledge is power.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

hay

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanTran695047

Tri thức là sức mạnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

sự hiểu biết không được à

1 năm trước