"Knowledge is power."

Dịch:Kiến thức là sức mạnh.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Beauty is weapon but knowledge is power.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congtuyen07

hay

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanTran695047

Tri thức là sức mạnh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kendzmost

sự hiểu biết không được à

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.