Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These matters are of no importance to me."

Dịch:Các vấn đề này không quan trọng đối với tôi.

1
3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meominhehe

ai giải thích giùm mình tại sao lại có "of" được không?

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

To be of + noun = to have + noun (để chỉ tính chất, tình cảm). Vd: "these matters are of no importance to me" = "these matters have no importance to me" = "these matters are not important to me" = "these matters doesn't have importance to me". Muốn dùng kiểu nào cũng được.

2
Trả lời4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenvantien97

Dont have chứ bạn?

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/8DG8gHMz

mình nghĩ nó là These matters are not important to me

1
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/kin571553

Những với các thì khác gì nhau. Sao lại sai chứ

0
Trả lời1 tháng trước