https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

GAME FIND VOCABULARY 2

Trong phần 2 này các bạn hãy tìm những chữ bị thiếu trong đây nhé. 1 hot 2 cuck 3 twed 4 push 5 tery 6 own 7 beach 8 pot 9 both 10 rod ^^Chỗ nào cũng có chữ sai hết nha các bạn^^ GOOD LUCK

June 13, 2015

48 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

1.hoot 2.chuck. 3.tweed 4.pushy 5.terry 6.down 7 breach 8.pots 9.booth 10 rood ???????

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VanDung12

trời ạ từ 1 mình không biết thiếu chữ gì ??? từ 2 chắc là chuck 3 là tweed từ 4 cũng có nghĩa không thiếu 5 chắc là terry 6 không thấy thiếu 7 không thiếu 8 không thiếu 9 không thiếu 10 cũng không thiếu

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

thiếu hết bạn à, nếu bạn thêm vài từ thì nó cũng ra một từ khác đấy.

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VanDung12

vậy à để mình cố nghĩ xem nào

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaihoangson5a

hơi khó nghĩ

June 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

1/shot 2/chuck 3/tweed 4/pushy 5/teary 6/town 7/breach 8/post 9/booth 10/road. mình làm bài đầu tiên nhé kimoanho !

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

sai rồi còn dễ gì nữa

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/_Uzumaki_Naruto_

1/shot 2/chuck 3/tweed 4/pushy 5/teary 6/town 7/breach 8/post 9/booth 10/road

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

có đáp án rồi bạn ơi

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

dễ ẹt

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BiNgBaNgZeRo

1/shot 2/chuck 3/tweed 4/pushy 5/teary 6/town 7/breach 8/post 9/booth 10/road.

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamthanhphong

1.hoot 2.chuck. 3.tweed 4.pushy 5.terry 6.down 7 breach 8.pots 9.booth 10 rood :D

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

1:shot ,2:chuck ,3:tweed ,4:pushy ,5:teary ,6:town ,7:breach, 8:post ,9:booth ,10:road. ;) ( mik tự làm đó nha)

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

không đúng nha

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/BiNgBaNgZeRo

tại sao 1 từ nó có nhiều nghĩa mà

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

tặng lingots rồi đó

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

đáp án: 1 hoot 2cluck 3tweed 4plush 5terry 6 gown 7 bleach 8post 9 booth 10road

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

tìm những từ có "ee". ài tìm nhanh nhất và nhiều nhất sẽ có 2 lingots

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/polyglot-dreams

1 Tree 2 cherry 3 bee 4 see 5 knee 6 feed 7 seed 8 speech 9 deed 10 weed 11 reed 12 heed 13 peed 14 need 15 meed 16 wheel 17 reel 18 feel 19 eel 20 queer 21 peer 22 seer 23 deer 24 veer 25 beer 26 tweed 27 coffee 28 sheet 29 beehive 30 screen.

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

1 see 2 bee 3 tweed

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

tense were where

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

hai chữ ee cùng lúc nhé bạn

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/supercrazy205

yesterday

June 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

1 see , 2 cheery , 3 volunteer , 4 need , 5 feed , 6 bee , 7 coffee ,8 sheet ,9 green , 10 beetle , 11 Chimpanzee , 12 Papakeet , 13 engineer , 14 bookkeeper ,15 greengrocer , 16shopkeeper , 17 chimney sweep , 18 beer , 19 screen , 20 teenager , 21 sleep , 22 tweed , 23 between , 24 beef , 25 cheese , 26 knee , 27 Mangosteen , 28 Lychee , 29 meet , 30 sheep , 31 veer, 32 seer , 33 sheet , 34 reel .

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

enlitran là người nhiều nhất

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thaihoangson5a

tree, been , teen, queen, see

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

có bài mới rồi nhé bạn

June 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/enlitran

ra đề mới đi kimoanho

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

từ từ chứ

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

mình nhiều nhất mà

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

nhưng bạn làm sau nhé

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

có bài mới rồi

June 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

trông đề này giống đề số 1. 1 chap 2 suit 3 food 4 soal 5 sime 6 coat 7 mir 8 edy 9 stand 10 Mediteranean Sea

June 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

mình sẽ gợi ý. 1 opposite expensive

2 it likes canals but not very like canals

3 It sometimes has in the big and long rain

4 If is sunny a long time, in the pool it will have it

5 When the rain has stop, it has it

6 It is next to the beach mình chỉ gợi ý đến câu 6 thôi

June 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh
  1. cheap

2.suite

3.flood

4.shoal

5.slime

6.coast

7.mire

8.eddy

9.

10.Mediterranean

June 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

Sao không chấm bài cho mình

June 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

sai nhé bạn

July 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhnhathuynh

sai cái nào

July 24, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.