1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "He did not answer me."

"He did not answer me."

Dịch:Anh ấy đã không trả lời tôi.

June 14, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhung575610

"Anh ấy đã không trả lời tôi"mà sai

November 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hanoitrang

Chắc lỗi câu náy đúng

October 18, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.