Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He did not answer me."

Dịch:Anh ấy đã không trả lời tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/narutocuuvi03

anh ấy đã không trả lời tôi,là dễ nhất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/narutocuuvi03

hay phết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhung575610

"Anh ấy đã không trả lời tôi"mà sai

10 tháng trước