"He did not answer me."

Dịch:Anh ấy đã không trả lời tôi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/narutocuuvi03

anh ấy đã không trả lời tôi,là dễ nhất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/narutocuuvi03

hay phết

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhung575610

"Anh ấy đã không trả lời tôi"mà sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.