"Tại sao?"

Dịch:Why?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Haneokamarry

Dễ quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Longvu36 cậu làm sai á :O ! Cậu cứ ấn vào chữ tại sao nó sẽ có chữ why và cậu sẽ làm đúng .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sans000

Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/barbie68043

Dễ thật

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.