Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại sao?"

Dịch:Why?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Haneokamarry

Dễ quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhLu9

Longvu36 cậu làm sai á :O ! Cậu cứ ấn vào chữ tại sao nó sẽ có chữ why và cậu sẽ làm đúng .

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sans000

Whyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/barbie68043

Dễ thật

2 năm trước