"Cô ấy đã chuẩn bị bữa trưa."

Dịch:She has prepared lunch.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doankhanh4

chua bi cho cai gi phai la prepare for chu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

to prepare for a journey

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

mình nhớ là trước bữa ăn đâu có the???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Nhưng nếu trong ngữ cảnh xác định thì vẫn dùng the được ( ví dụ như anh A nói B rằng "chị C đã nấu bữa trưa" và đồng thời anh A chỉ tay về phía cái bàn nơi để thức ăn chị C vừa nấu xong)! Frrr, mình nghĩ thế!

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.