Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thống đốc mới có những sáng kiến khác."

Dịch:The new governor has different ideas.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tannguyen832306

The new governor has different initiatives

5 tháng trước