"The enemy"

Dịch:Kẻ thù

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You need to learn from your enemies.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKD2007

kẻ thù thì không thể làm bạn rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

The enemies is not frends

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Hackermegatroll

duolingo cần thêm nhiều đáp án đồng nghĩa hơn nữa, theo phong vân Việt Nam

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.