Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The enemy"

Dịch:Kẻ thù

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You need to learn from your enemies.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKD2007

kẻ thù thì không thể làm bạn rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hackermegatroll

duolingo cần thêm nhiều đáp án đồng nghĩa hơn nữa, theo phong vân Việt Nam

1 năm trước

Thảo luận liên quan