"The restaurant opens in June."

Dịch:Nhà hàng mở cửa vào tháng sáu.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MinhMinh412923

tháng thì không đuợc dùng số à ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ManhThangHoang

thay 6 bằng sáu bị báo sai adm ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ypham1989

Đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatanh2011

nói điêu sai chỉ nói thế cho ngươi ta tăng điểm thôi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamdung14

cửa hàng khác nhà hàng à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

cửa hàng=shop, nhà hàng=restaurant

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thoanvu1

nó là nhà hàng mà

1 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.