https://www.duolingo.com/profile/NQ3

Sự cố trong Duolingo!

Mình không hiểu sao khi mình củng cố kĩ năng Du lịch thì trong Duo lại hiện là : Bạn đã tăng độ mạnh kĩ năng : Từ hạn định . Cho mình xin ý kiến của các bạn!!

June 15, 2015

6 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/NguyetDao

nghĩa là trong lúc bạn đang củng cố kĩ năng Du lịch thì đồng thời bạn cũng đang củng cố kĩ năng Từ hạn định luôn đó mà ^^. Vậy thì một công đôi việc rồi thích ha <sub>.</sub>

June 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/thuyduong17

mình thì học được 10 ngày streak thì không có tăng lingot,trong khi đó bạn mình dùng được 10 ngày streak thì được tăng.

June 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyetDao

hình như cái đó phải mua trog cửa hàng Lingot mới đc

June 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/manhnga

mình đâu cần mua tự dưng nó cho mình 1 lingots ^_^

June 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/teacupfriend2004

vì bạn qua một cấp nó cũng cho

June 26, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyetDao

hoặc là có ng tặng Lingot cho bn

June 27, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.