https://www.duolingo.com/NQ3

Sự cố trong Duolingo!

NQ3
  • 10

Mình không hiểu sao khi mình củng cố kĩ năng Du lịch thì trong Duo lại hiện là : Bạn đã tăng độ mạnh kĩ năng : Từ hạn định . Cho mình xin ý kiến của các bạn!!

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetDao

nghĩa là trong lúc bạn đang củng cố kĩ năng Du lịch thì đồng thời bạn cũng đang củng cố kĩ năng Từ hạn định luôn đó mà ^^. Vậy thì một công đôi việc rồi thích ha <sub>.</sub>

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyduong17

mình thì học được 10 ngày streak thì không có tăng lingot,trong khi đó bạn mình dùng được 10 ngày streak thì được tăng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetDao

hình như cái đó phải mua trog cửa hàng Lingot mới đc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/manhnga

mình đâu cần mua tự dưng nó cho mình 1 lingots ^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/teacupfriend2004

vì bạn qua một cấp nó cũng cho

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetDao

hoặc là có ng tặng Lingot cho bn

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.