Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She continues the meal."

Dịch:Cô ấy tiếp tục bữa ăn.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietfoodbk

"Cô ấy tiếp tục dùng bữa" sẽ thuần Việt hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLoi6

Ko biết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/luathiu

m dịch là cô ấy tiếp tục dung bữa!cũng đúng mà!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hub4Gk

Cô ấy tiếp tục ăn ko được sao

1 năm trước

Thảo luận liên quan