Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó đã có vẻ quen thuộc."

Dịch:It seemed familiar.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuyHoangYeah3101

how about "acquainted"? where is the problem?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QuyPhanSg

"seem to" không được à ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/arshavindn

quá khứ mà, seemed

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Crab_Aquar

Seem vs seem to thì khác gì nhau v ạ?vì mình nhớ seem có dùng vs to mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

bạn chú ý từ ' đã ' nhé . ở đây dùng ở quá khứ nên phải là seemed

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 20
  • 2
  • 2
  • 2
  • 72

đọc khó thật

2 năm trước