"Đừng nhắm đôi mắt của bạn."

Dịch:Do not shut your eyes.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jerry.bao

Do not close your eyes

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Because it's so beautiful.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan457516

Do not aim at your eyes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Do not close your eyes

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Do not close your eyes. Do not shut your eyes.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.