Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đừng nhắm đôi mắt của bạn."

Dịch:Do not shut your eyes.

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jerry.bao

Do not close your eyes

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

Because it's so beautiful.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuan457516

Do not aim at your eyes

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Do not close your eyes

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VnimPhm1

.

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

Do not close your eyes. Do not shut your eyes.

0
Trả lời1 năm trước