Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mọi thứ là một sự cạnh tranh ."

Dịch:Everything is a competition.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lelong715

chán thật

1 năm trước