"Mọi thứ là một sự cạnh tranh ."

Dịch:Everything is a competition.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lelong715

chán thật

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VDuyHuynh2

Dịch Tiếng anh là hiểu ngữ cảnh để phán đoán, chém gió

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.