Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đó đã là chiến lược của chúng tôi."

Dịch:That was our strategy.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Mình tưởng it hay that cũng có thể dịch thành đó mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DTThanhTrn

it có nghĩ là 'nó' chứ không phải 'đó' đâu bạn

1 năm trước