"Đó đã là chiến lược của chúng tôi."

Dịch:That was our strategy.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Mình tưởng it hay that cũng có thể dịch thành đó mà?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DTThanhTrn

it có nghĩ là 'nó' chứ không phải 'đó' đâu bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.