"Tự do ở đâu?"

Dịch:Where is freedom?

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Không được viết the freedom ạ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 265

Ít người làm tới nên ít comment lắm.

T2 ngày 29/06/2015

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Sao những bài sau này ít bình luận vậy nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Where is the freedom là sai sao? Có ai giải thích cho mình hiểu với...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LQuangV8

Sao freedom không được có the nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThThanhTuy1

Lẽ ra phải có the chứ nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Crab_Aquar

Sao liberty lại sai nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kinotoshi

Liberty là độc lập mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dngoc0101

I am looking for where is freedom

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Where is freedom? Where is peace? Cách nói thuộc về "phạm trù" ngôn ngữ của đất nước, cho nên có những thứ mình cần học theo thôi em à!

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.