Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is going to place the flower on the table."

Dịch:Cô ấy sẽ đặt bông hoa trên bàn.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

^_^ các bạn học tốt chứ,các bạn có cho phép mình update thêm không?Mình sẽ update thêm khoảng 1000 từ nữa,nhưng mà thôi,ai không thích thì thôi.Mình sẽ không update thêm 1000 từ vào máy người đó!

<pre> Admin </pre>
1 năm trước

https://www.duolingo.com/Cuongle.ld

Update thêm từ là sao bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

"Cô ấy định đặt hoa trên bàn" cũng đúng mà. Going to cũng có nghĩ là dự định mà.╯△╰

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan2005

không phải đâu bạn bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanPhan16

đóa hoa và bông hoa có gì khác?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

She is going to put the flower on the table ????

1 tháng trước