https://www.duolingo.com/profile/MegaCtrl

Tại sao ?- giải đáp giúp mình với

Tại sao ?- giải đáp giúp mình với kingofsky2501 tại sao mình được 10 ngày streak mà không được lingots mình kết bạn cũng không nhận được đồng lingot nào

June 15, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.