https://www.duolingo.com/MegaCtrl

Tại sao ?- giải đáp giúp mình với

MegaCtrl
  • 12
  • 11
  • 5
  • 4
  • 2

Tại sao ?- giải đáp giúp mình với kingofsky2501 tại sao mình được 10 ngày streak mà không được lingots mình kết bạn cũng không nhận được đồng lingot nào

3 năm trước

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.