"Tôi đã yêu bạn rất nhiều."

Dịch:I loved you a lot.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Ế sao câu này lại lọt vô phần kinh doanh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I loved you a lot. But you didn't love me. You only love my money.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/OngThanh

why is the answer not correct? : i have loved you a lot ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hovanhoavi

But business is business.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuanAnh1401
  • 24
  • 13
  • 4
  • 2
  • 44

"I used to love you so much" thì có đúng ko mọi người?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.