"Η αδερφή μου δεν οδηγεί καλά."

Μετάφραση:My sister does not drive well.

June 15, 2015

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

Duolingo, how did you know??? :-D

June 15, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.