Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is a total failure."

Dịch:Đây là một sự thất bại hoàn toàn .

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Zr_Unicorn

đây hoàn toàn là một sự thất bại => sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Nếu dịch câu của bạn sang tiếng Anh thì sẽ là: This is totally a failure. Bạn có thấy sự khác nhau về ngữ pháp giữa 2 câu không? Vì vậy câu dịch của bạn không được chấp nhận là đúng rồi, mặc dù về ngữ nghĩa thì đúng :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tram86918
tram86918
  • 24
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2

me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinhBi

Đây là một sự thất bại tổng quát. Chưa đúng hả ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 3
  • 239

cần nhiều đáp án hơn

1 năm trước