"Cảnh sát đang đến!"

Dịch:The police are coming!

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oneday911

is vẫn dc chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

Ủa. Police dùng are chứ không phải is sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Hơi khó hiểu một chút...tại sao dùng is lại sai chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/prefer_japanese

police số nhiều giữ nguyên, nên dùng "is" hoặc "are" đều chấp nhận được, vậy tại sao dùng "is" lại sai? cảnh sát không được đến một mình à?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.