"Tôi đã đi với chồng của mình để xem bộ phim đó."

Dịch:I went with my husband to see that film.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/atony0

nếu thay to see bằng for seeing và see bằng watch thì có đc ko vậy ad? thanks!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baovip03

tại sao dùng went mà không dùng have gone được ? thời điểm đi xem đâu có xác định ?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.