Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is a man of honor."

Dịch:Anh ta là một người đàn ông có danh dự.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanhung1433

Anh ấy là một người trọng danh dự

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Administrator giải thích giúp cách luyến âm giữ 2 từ of và honor. Xin cảm ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghai1168

Anh ta là người danh giá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhhoainam998

Ad cho mình hỏi dùng a honor man được không.

1 năm trước